Какво да правим, ако запушването е по-навътре?

Какво да правим, ако запушването е по-навътре?

Последното възможно място, където може да е запушването, е тръбата след сифона, до общия вертикален щранг. В този случай се използва т.н. „змия“ или „жило“–дълго около 10 м. спираловидно стоманено въже с кука. То се натиква в канала докато не срещне съпротива. След това вкарването продължава с въртеливи движения, като се внимава да не се усуче.

Ако въпреки положените усилия, използвани материали и инструменти не успеете да отстраните проблема или ако нямате време и желание да се занимавате, не се отчайвайте. Потърсете висококвалифицирани професионалисти.