Налягане при отпушване на канали

Канали се отпушват с техника под високо налягане- до 250 бара. Важно е да се знае, че всяка една канализаця трябва да бъед периодично отпушвана, с цел избягване на повреди в конструкцията. Аварийни телефони за отпушване на канали и почистване на канализация можете да ползвате както следва 0897 028-038 фирма Юнал 09 и 0878757634 фирма Ювал 2007 както и формата по-долу