Софийска вода телефон за повреди

Софийска вода поддържа мрежата от канали в канализизационната си мрежа безплатно само до първата ревизионна шахта. Това означава, че ако се обадите за запушен канал в участъка между първа ревизионна шахта и сградата ще трябва да платите.

Цените на Софийска вода за почистване на канали при повреди можете да намерите тук. Те се прилагат и когато канализационните мрежи и сградни отклонения не са предадени за експлоатация на дружеството. Услугата почистване на канал може да се заявява и извършва както през седмицата, така и в почивни и празнични дни.Аварийни телефони за отпушване на канали и почистване на канализация можете да ползвате както следва 0897 028-038 фирма Юнал 09 и 0878757634 фирма Ювал 2007 както и формата по-долу