Как се почиства септична яма

Септичната яма се почиства със специализиран камион ВОМА. Важно е про почистването техниката да може да достигне 50-80 метра разстояние от камина до вашата септична яма, с цел пълното и безпроблемно почистване без повреда на терена. 

След почистване на септичната яма, задължително се извърва измиване с вода под високо налягане. Целта на измиването на септичната яма с топла вода под налягане след почистване е отстраняването на насложени миризми и микроорганизми.