Достъп до Вашата септична яма

Внимание! Преди да извикате фирма за почистване на септична яма проверете възможностите за достъп до нея. Големите фирми за почистване на канали и септични ями разполагат с възможности за достъп от пътя (камиона) до Вашата септична яма на разстояние до 100 метра. Аварийни телефони за отпушване на канали и почистване на канализация можете да ползвате както следва 0897 028-038 фирма Юнал 09 и 0878757634 фирма Ювал 2007 както и формата по-долу