Почистване на септични ями

Въпроси и проблеми свързани с отпушването на септични ями. 


Причини за неприятна миризма от ями

Най-честата причина за неприятна миризма от септична яма е препълването и. Причините за препълването на септична яма са много, решението едно- почистване. 

Достъп до Вашата септична яма

Внимание! Преди да извикате фирма за почистване на септична яма проверете възможностите за достъп до нея. Големите фирми за почистване на канали и септични ями разполагат с възможности за достъп от пътя (камиона) до Вашата септична яма на разстояние до 100 метра. 

Как се почиства септична яма

Септичната яма се почиства със специализиран камион ВОМА. Важно е про почистването техниката да може да достигне 50-80 метра разстояние от камина до вашата септична яма, с цел пълното и безпроблемно почистване без повреда на терена. 

След почистване на септичната яма, задължително се извърва измиване с вода под високо налягане. Целта на измиването на септичната яма с топла вода под налягане след почистване е отстраняването на насложени миризми и микроорганизми. 

 

Не намирате отговор на въпроса си в секция Почистване на септични ями
ПОПИТАЙТЕ!


Аварийни телефони за отпушване на канали и почистване на канализация можете да ползвате както следва 0897 028-038 фирма Юнал 09 и 0878757634 фирма Ювал 2007 както и формата по-долу